Hitler’s Sassy T-shirt Collection #22

Hitler’s Sassy T-shirt Collection var egentligen mer av ett dödfött siamesfoster dinglandes från ett mer seriöst projekt och var aldrig tänkt att vara mer än en veckas tidsfördriv. Tjugoen tröjor, tre om dagen, i en veckas tid. Inget mer. Aldrig mer.

Hade dock en Hitler över, och eftersom bror min hade ett förslag som var för bra för att inte ”tryckas” så fick det bli en måndagsbubblare. Så, än en gång, här är Hitler’s Sassy T-shirt Collection, the lost threds:

Wir mögen unterschiedliche!!