Att äta med alla sinnen

Varför fick inte jag några 3D-glasögon till min pizza?