Achtung X-Mas!

God jul go vänner och kamrater! Jesu bemärkelsedag stundar och jag hoppas att eder förträfflighet kommer att materialiseras och speglas i tomtens generositet.

Min gåva till er blir någonting att kika på medan ni väntar på Christoffer Kringla, en YouTubifierad version av Mystery Science Theatre 3000-tappningen av Santa Claus Conquers the Martians, styckad i tio delar.

Mycket nöje!

Del ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio och tio.